Spring naar hoofd-inhoud

Brede school

Basisschool De Vlaswiek maakt deel uit van de Brede School Koewacht. Kenmerkend voor een brede school is het bewerkstelligen van een intensieve samenwerking tussen school en instellingen in de wijk of dorpskern. Het gaat er om dat professionals uit verschillende sectoren gezamenlijk vorm geven aan een sluitend netwerk van voorzieningen voor kinderen en ouders.
Het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen is de belangrijkste doelstelling van de brede school. Het basisonderwijs is ook in onze situatie nadrukkelijk betrokken bij de brede school. De basisschool is de ruggengraat van de brede school. De peuterspeelzaal en kinderopvang zijn de belangrijkste partners en ook de Jeugdontspanning Koewacht (JOK) speelt een rol. Daarnaast is de brede school in Koewacht uitgebreid met een bibliotheek, ruimtes voor fysiotherapie en G.G.D. (schoolarts en jeugdverpleegkundige).
Het ligt voor de hand om in de toekomst meerdere voorzieningen in en om de school te concentreren, omdat verreweg de meeste kinderen daar dagelijks komen.
Ouders hebben dus altijd op één of andere manier contact met de school en er kunnen activiteiten op een continue basis georganiseerd worden voor kinderen van alle leeftijden, hetgeen ook de leefbaarheid in de kern ten goede zal komen.
In schooljaar 2023/2024 werken we verder aan de ontwikkeling van brede school naar Integraal Kindcentrum. In een IKC vormen de medewerkers van school en kinderopvang één team, waardoor zorg en ontwikkeling nog beter op elkaar afgestemd kan worden.