Spring naar hoofd-inhoud

Openingstijden Stichting Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen

Maandag:   7.00- 8.30   en   15.00- 18.00
Dinsdag:   7.00- 8.30   en   15.00- 18.00
Woensdag:   7.00- 8.30   en   12.00- 18.00
Donderdag:   7.00- 8.30   en   15.00- 18.00
Vrijdag:   7.00- 8.30   en   15.00- 18.00

Op alle werkdagen is de kinderopvang geopend (maandag t/m vrijdag), tijdens studiedagen van het team en schoolvakanties (dagopvang is dan mogelijk). Op aanvraag zijn er verlengde openingstijden mogelijk: 's ochtends vanaf 6.30 uur en 's middags tot 18.30 uur.

Wanneer is de BSO gesloten?
In het weekend en tijdens algemeen erkende en christelijke feestdagen of indien zich geen kinderen hebben aangemeld.

Hoe geschiedt de betaling?
Indien u beiden werkt heeft u recht op de tegemoetkoming kinderopvang van de overheid , deze tegemoetkoming ontvangt u via de belastingdienst en is inkomens afhankelijk. In vrijwel alle gevallen bedraagt de tegemoetkoming meer dan 2/3 van de kosten. St. Kinderopvang maakt vrijblijvend voor u een offerte met daarin de netto-kosten berekening en zij begeleiden uw aanvraag kosteloos bij de Belastingdienst. In ieder geval hoeft u indien u de betaling door de Stichting Kinderopvang  wilt laten verzorgen alleen het netto bedrag aan hen over te maken. Zij maken dit direct met de belasting voor u in orde. Voor inlichtingen: Stichting Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen,  Postbus 281, 4530 AG  Terneuzen.
Ook kunt u contact opnemen met de afdeling planning en plaatsing van de St. Kinderopvang Zeeuwsch-Vlaanderen, tel.: 0115-612368 of via e-mail: jennifer(at)kinderopvangzvl.nl

Informatie over de opvang op De Vlaswiek te Koewacht is ook te verkrijgen bij:

Co√∂rdinator Stg. Kinderopvang Koewacht:   Maaike de Letter
Directeur Basisschool De Vlaswiek:   Trees Mangnus
Telefoon Stg. Kinderopvang:   0115 - 612368
Telefoon Kinderopvang locatie Koewacht, de Vlasschoeffies:   0114 - 361382
Telefoon Basisschool De Vlaswiek:   0114 - 361624

Wat gebeurt er bij ziekte van de leidster?
Bij ziekte gaat de BSO gewoon door. Er komt dan een vervangster. Stichting Kinderopvang draagt hiervoor zorg.

Wat doen de kinderen bij de opvang? 
Tijdens de voorschoolse opvang behoort een ontbijt tot de mogelijkheden. Een en ander zal door de leidster van de St. Kinderopvang met u nader worden afgestemd. Zodra uw kind uit school komt staat het drinken en fruit al klaar. Gezamenlijk aan tafel krijgt iedereen de gelegenheid verhalen van school of  andere bijzonderheden te vertellen. Daarna  kunnen de kinderen heerlijk gaan spelen met het gevarieerd binnen en buitenspelmateriaal. Het ligt in de bedoeling om ook bij minder weer even buiten te spelen. Het is voor de kinderen gezond om na een hele dag in de klas lekker buiten te spelen. BSO is opvang tussen school en thuis: kinderen kunnen zich ontspannen, spelen met leeftijdsgenootjes, huiswerk maken, knutselen en nog veel meer. Uiteraard stimuleren onze leidsters de kinderen en bieden zij  een gevarieerd aanbod aan activiteiten. Op woensdagmiddag beginnen we de middag met een gezamenlijke maaltijd, waarna altijd een speciale activiteit gepland staat.

Wat moet ik doen als ik van de BSO gebruik wil maken? 
Indien u gebruik wilt maken van de BSO, gelieve dit vooraf met de leidster te bespreken. Indien u haar niet kunt bereiken kunt u de directeur van de basisschool bellen

Is er ook opvang in de vakanties ? 
De BSO van De Vlaswiek is ook geopend tijdens werkdagen (maandag t/m vrijdag) in de schoolvakanties.

Kan ik ook mijn kind brengen van 0-4 jaar? 
Ja, op De Vlaswiek behoort kinderopvang eveneens tot de mogelijkheden.