Spring naar hoofd-inhoud

Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag:   Groep 1 t/m 8 van 8.30-14.45 uur.
Woensdag:   Groep 1 t/m 8 van 8.30-12.00 uur
Vrijdag:   Groep 1 t/m 8 van 08.30-14.15 uur.

De ochtendpauze is elke dag van 10.00 - 10.15 uur voor groep 3 en 4, van 10.15 - 10.30 uur voor groep 5 t/m 8 en van 9.30-9.45 uur voor groep 1 en 2.
's Morgens om 8.20 uur is het toegangshek aan het grote plein open en mogen de kinderen het plein op koemen en naar binnen lopen. Vanaf  8.20 uur is er toezicht op het schoolplein aan de voorzijde. De leerlingen van groep 1 en 2 worden tussen 8.25 u en 8.30 u op de patio opgehaald door de leerkracht.
De leerlingen hebben middagpauze tussen 12.00 en 12.45 u. Alle leerlingen blijven op school tijdens deze pauze. Ze eten eerst onder toezicht van de eigen leerkracht in de groep; daarna gaan ze buiten spelen onder toezicht van een van de overblijfmederkers.